Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้ - Carenation
Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้2019-05-21T19:07:38+00:00
สินค้าทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด

มูลนิธิ/องค์กรการกุศลที่เข้าร่วม

กลุ่มลูกเหรียง

ให้โอกาสเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนหนังสือ

Unicef

สนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา

สนับสนุนการวิจัยยารักษาโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ช่วยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยุวพุทธฯ

นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่

เครือข่ายพุทธิกา

นำโดยพระไพศาล วิสาโล เพื่อการนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

พัฒนาทักษะให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิกระจกเงา

ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ด้วยการมอบผ้าอ้อม ของใช้จำเป็นและอาหาร

เทใจดอทคอม

สนับสนุนการทำงานโครงการเพื่อสังคม ตรวจสอบ รายงาน และติดตามผลโครงการเพื่อความโปร่งใส

ใครรักป่ายกมือขึ้น

มอบกรมธรรม์ประกันชีวิิตอุบัติเหตุ-สุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่า

มูลนิธิ/องค์การกุศลที่เข้าร่วม

กลุ่มลูกเหรียง

ให้โอกาสเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนหนังสือ

Unicef

สนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กของยูนิเซฟ

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา

สนับสนุนการวิจัยยารักษาโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ช่วยสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยุวพุทธฯ

นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่

เครือข่ายพุทธิกา

นำโดยพระไพศาล วิสาโล เพื่อการนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

พัฒนาทักษะให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

มูลนิธิกระจกเงา

ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ด้วยการมอบผ้าอ้อม ของใช้จำเป็นและอาหาร

เทใจดอทคอม

สนับสนุนการทำงานโครงการเพื่อสังคม ตรวจสอบ รายงาน และติดตามผลโครงการเพื่อความโปร่งใส

ใครรักป่ายกมือขึ้น

มอบกรมธรรม์ประกันชีวิิตอุบัติเหตุ-สุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่า

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับ       ผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

1. สั่งซื้อและกรอกข้อมูล

2. เลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

3. ชำระเงินและแจ้งโอน

4. จัดส่งฟรีในกทม.

5. ได้รับใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

ข่าวสารและกิจกรรม

Our Story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
อ่านต่อ

Our story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

ลูกค้าของเรา

บทความ