Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้ - Carenation
Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้2019-09-14T16:41:47+07:00

บริจาคผ่านพวงหรีด Carenation แล้วจำนวน

คุณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ

มูลนิธิรามาฯ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

กลุ่มลูกเหรียง

มูลนิธิกระจกเงา

Unicef

อื่นๆ

สั่งซื้อพวงหรีด
สั่งซื้อพวงหรีด

องค์กรการกุศลและโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

องค์กรการกุศลและโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน

2019-09-13T22:58:30+07:00

กลุ่มลูกเหรียง

ช่วยเหลือและเยียวยาเด็กๆ จากความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีของสังคม

2019-08-26T02:08:21+07:00

ยูนิเซฟ

รณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ

การแพทย์และสาธารณสุข

2019-08-26T02:12:45+07:00

มูลนิธิรามาธิบดี

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลในพื้นที่เขตปริมณฑลฝั่งตะวันออกอันเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานค่อนข้างสูง

2019-08-26T02:12:33+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัฒนธรรมและศาสนา

2019-08-26T02:04:24+07:00

มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตและพัฒนาสังคม ผ่านงานสื่อสารแนวคิดและกิจกรรมที่เน้นการประยุกต์หลักธรรม

2019-08-26T02:09:42+07:00

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจ เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำไมถึง Carenation

พวงหรีดกระดาษรีไซเคิล

พวงหรีด ‘แคร์เนชั่น’ ให้อะไรมากกว่าการอาลัยผู้ตาย เพราะนอกจากจะทำจากกระดาษรีไซเคิลล้วน ด้วยดีไซน์ทันสมัย ยังแบ่งรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ และสร้างงานให้กับคนในชุมชนย่านพัฒนาการไปพร้อมกัน #VoiceOnbeing #Carenation

โพสต์โดย Voice TV 21 เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

ทำไมถึง Carenation

พวงหรีดกระดาษรีไซเคิล

พวงหรีด ‘แคร์เนชั่น’ ให้อะไรมากกว่าการอาลัยผู้ตาย เพราะนอกจากจะทำจากกระดาษรีไซเคิลล้วน ด้วยดีไซน์ทันสมัย ยังแบ่งรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ และสร้างงานให้กับคนในชุมชนย่านพัฒนาการไปพร้อมกัน #VoiceOnbeing #Carenation

โพสต์โดย Voice TV 21 เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับ       ผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

มีระบบวางบิลสำหรับนิติบุคคล นิติบุคคลสามารถวางบิลกับทางร้านได้ โดยติดตอขอข้อมูลได้ที่ info@carenation.com

ลดหย่อนภาษี

บริจาคแบบโปร่งใส มีใบเสร็จการบริจาคออกโดยมูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

1. สั่งซื้อและกรอกข้อมูล

2. เลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

3. ชำระเงินและแจ้งโอน

4. จัดส่งฟรีในกทม.

5. ได้รับใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

ข่าวสารและกิจกรรม

Our Story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
อ่านต่อ

Our story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

ลูกค้าของเรา

บทความ