Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้ - Carenation
Carenation พวงหรีดกระดาษ แห่งการให้2019-08-17T00:40:54+07:00

บริจาคผ่านพวงหรีด Carenation แล้วจำนวน

สั่งซื้อพวงหรีด
สั่งซื้อพวงหรีด

องค์กรการกุศลและโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

องค์กรการกุศลและโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

ทำไมถึง Carenation

พวงหรีดกระดาษรีไซเคิล

พวงหรีด ‘แคร์เนชั่น’ ให้อะไรมากกว่าการอาลัยผู้ตาย เพราะนอกจากจะทำจากกระดาษรีไซเคิลล้วน ด้วยดีไซน์ทันสมัย ยังแบ่งรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ และสร้างงานให้กับคนในชุมชนย่านพัฒนาการไปพร้อมกัน #VoiceOnbeing #Carenation

โพสต์โดย Voice TV 21 เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

ทำไมถึง Carenation

พวงหรีดกระดาษรีไซเคิล

พวงหรีด ‘แคร์เนชั่น’ ให้อะไรมากกว่าการอาลัยผู้ตาย เพราะนอกจากจะทำจากกระดาษรีไซเคิลล้วน ด้วยดีไซน์ทันสมัย ยังแบ่งรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ และสร้างงานให้กับคนในชุมชนย่านพัฒนาการไปพร้อมกัน #VoiceOnbeing #Carenation

โพสต์โดย Voice TV 21 เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับ       ผู้วายชนม์

ผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาส

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิลไม่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพ

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

1. สั่งซื้อและกรอกข้อมูล

2. เลือกมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

3. ชำระเงินและแจ้งโอน

4. จัดส่งฟรีในกทม.

5. ได้รับใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด

ข่าวสารและกิจกรรม

Our Story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง
อ่านต่อ

Our story

Carenation พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – เปลี่ยนพวงหรีดรูปแบบเดิมๆให้เป็นมากกว่าตัวแทนแสดงความรักความอาลัย ต่อผู้จากไป ด้วยการ ‘ให้’ และแบ่งปันสิ่งดีๆ กับสังคม เริ่มจากพวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชนเพื่อให้ให้รายได้เสริมกับผู้ยากไร้ ตัวพวงหรีดเองก็ทำจากกระดาษรีไซเคิลร่วมกับกระดาษที่มาจากป่าปลูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุดท้ายเรานำ 20-30% ของรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆโดยท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้ท่านแน่ใจได้ว่าการ ‘ให้’ แต่ละครั้งได้ส่งไปถึงผู้ขาดแคลน หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

อ่านต่อ

ลูกค้าของเรา

บทความ