บริจาคอย่างไร อิ่มใจ แถมได้เงินคืน 2 เท่า – Carenation

บริจาคอย่างไร อิ่มใจ แถมได้เงินคืน 2 เท่า

เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี นอกจากจะเป็นเทสกาลแห่งการ เฉลิมฉลอง ยังเป็นเทศกาลจ่ายภาษีสำหรับผู้ที่ฐานเงินเดือน ถึงเกณฑ์ที่กำหนดอีกด้วย หากบริจาคถูกที่สามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า!! อยากทราบแล้วใช่มั้ยคะ ว่าต้องทำอย่างไร ตามมาดูกันเลย

1. บริจาคเพื่อการศึกษา บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาสามารถลดหย่อยได้ 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลัง จากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น ๆ และต้องเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ – อาคารสถานที่ จัดหาจัดสร้างอาคารหรือที่ดินเพื่อ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา – สื่อการศึกษา จัดหาสื่อหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2. บริจาคสนับสนุนกีฬา เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา ถ้าเป็นการบริจาค ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่าง ๆ จะนำมา ลดหย่อนภาษีได้เช่นกันถึง 2 เท่า ของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและ ค่าลดหย่อนอื่น ๆ

3. บริจาคให้โรงพยาบาล ล่าสุด ครม. ประกาศว่าเมื่อบริจาคเงินให้แก่ สถานพยาบาลของรัฐ สภากาชาดไทย และสถนพยาบาล ที่กระทรวงสารธารณสุขประกาศกำหนด ก็สามารถ สามารถหักลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้เช่นเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ

เห็นมั้ยคะว่า หากเราบริจาคเงินให้ถูกที่ นอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น ยังกลับมาช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีให้เราได้อีก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆ บ้างนะคะ ไว้พบกันใหม่กับบทความต่อไป สวัสดีค่า

2018-10-18T17:16:58+07:00