ทำไมต้องพวงหรีด Carenation – Carenation

ทำไมต้องพวงหรีด Carenation

พวงหรีดมีมากมายหลายแบบให้เลือกซื้อในท้องตลาด ทำไมถึงควรเลือกใช้พวงหรีด Carenation ?

20% ของรายได้จากการขาย นำไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ

แปรเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ

ทุกยอดบริจาคจะบริจาคภายใต้ชื่อของลูกค้า และมีการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้ลูกค้านำไปหลดหย่อนภาษีได้

พวงหรีดของเราผลิตจากกระดาษ Recycle และ กระดาษFSC กระดาษที่ไม่ทำลายผืนป่า จึงดีต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยวัสดุทุกอย่างที่เราเลือกใช้ สามารถนำไป Recycle 100% อีกด้วย

2018-10-24T17:34:14+07:00