Carenation

admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 36 blog entries.

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

2020-09-19T02:02:19+07:00

ช่วยให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพแนะแนวอาชีพตามความเหมาะสม แก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี2020-09-19T02:02:19+07:00

มารู้จักมูลนิธิสุนัขในซอยกันนะคะ

2020-09-19T02:01:12+07:00

ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

มารู้จักมูลนิธิสุนัขในซอยกันนะคะ2020-09-19T02:01:12+07:00

ทำไมต้องบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation

2020-03-15T00:50:22+07:00

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอหรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที

ทำไมต้องบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation2020-03-15T00:50:22+07:00

บริจาคเพื่อช่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation

2020-03-15T00:55:37+07:00

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอหรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที

บริจาคเพื่อช่วยโรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation2020-03-15T00:55:37+07:00

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation

2020-03-15T00:44:45+07:00

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มี ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation2020-03-15T00:44:45+07:00

บริจาคเพื่อช่วยกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ได้แล้วผ่านพวงหรีด สานบุญ by Carenation

2019-12-13T00:04:14+07:00

คนไทยกำลังจะมียารักษาโรคมะเร็งที่คิดค้นเองโดยคนไทย เพื่อคนไทย แต่เนื่องจากเป็นโปรเจคที่ใหญ่ ต้องระดมทุนจากหลายหน่วยงาน

บริจาคเพื่อช่วยกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ได้แล้วผ่านพวงหรีด สานบุญ by Carenation2019-12-13T00:04:14+07:00

พวงหรีดสานบุญ by Carenation ออกรายการ 168 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

2019-12-12T20:12:23+07:00

ที่มา: 168 ชั่วโมง

พวงหรีดสานบุญ by Carenation ออกรายการ 168 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562

พวงหรีดสานบุญ by Carenation ออกรายการ 168 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 25622019-12-12T20:12:23+07:00

พวงหรีด

2020-05-07T14:08:01+07:00

ที่มา: สถานีความคิด

พวงหรีดโฟม!!! งานศพมี 7 วัน แต่ทิ้งเป็นขยะ 700 ปี พวงหรีดรักษ์โลกทางเลือกใหม่แห่งการให้ 360 องศา

พวงหรีด2020-05-07T14:08:01+07:00

ให้แล้วไปไหน

2019-11-08T02:00:51+07:00

ที่มา: The Cloud

พวงหรีดยุคใหม่ที่สร้างคุณค่าตั้งต้นจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่คนในชุมชนและผู้ต้องการความช่วยเหลือในสังคมจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ให้แล้วไปไหน2019-11-08T02:00:51+07:00

น้องๆขอร้องเพลงขอบคุณทุกๆท่านนะคะ

2019-11-07T13:19:58+07:00

กลุ่มลูกเหรียงคือองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการรุนแรงในสามชายแดนภาคใต้

น้องๆขอร้องเพลงขอบคุณทุกๆท่านนะคะ2019-11-07T13:19:58+07:00