donatebycarenation, Author at Carenation

About donatebycarenation

This author has not yet filled in any details.
So far donatebycarenation has created 23 blog entries.

มูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิรามาธิบดี2019-04-05T10:28:37+00:00

คู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้หญิง

เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้มุ่งนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากความรุนแรงที่เกิดจากภัยด้านต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิง

คู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้หญิง2019-02-25T00:44:45+00:00

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ดำเนินภารกิจในการส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี2019-01-22T11:20:11+00:00

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

กลุ่ม “ทำด้วยใจ” ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่า 16,319 คน ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 215 แห่งทั่วประเทศ วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ กรมธรรม์ละ 2,000 บาทต่อปีสร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

ใครรักป่า ยกมือขึ้น2019-02-03T18:29:59+00:00