บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation

จากการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลก มีเด็กหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และ เด็กที่เกิดมาพร้อมกับโรคปากแหว่งเพดานโหว่นั้นจะไม่สามารถดื่มนมแม่ หรือทานอาหารได้อย่างปกติ มีความผิดปกติทั้งใน การออกเสียง และได้ยินเสียง หรือมีปัญหากับระบบการหายใจ มักเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม เด็กที่เกิดมาพร้อมโรคนี้ ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อน ถูกกีดกันจากสังคม มักจะมองตนเองไร้ค่า และหลบเลี่ยงสังคม ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มี ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีการมอบการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจาก มูลนิธิสร้างรอยยิ้มไปแล้วกว่า 13,000 ครั้ง และท่านสามารสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิผ่านการสั่งซื้อพวงหรีดสานบุญ

พวงหรีดสานบุญ Carenation คือพวงหรีดที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลและป่าปลูก ประกอบโดยคนในชุมชนให้โอกาสให้อาชีพ และบริจาคอย่างโปร่งใสด้วยเปอร์เซนต์ที่ชัดเจนให้กับองค์กรการกุศลที่ท่านสามารถเลือกได้ เช่น คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ, มูลนิธิรามาธิปดี, unicef กระจกเงาและอื่นๆอีกหลายที่ ที่สำคัญคือลูกค้าจะได้ใบเสร็จการบริจาคเพื่อความโปร่งใสของ Carenation โดยใบเสร็จนี้จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะ ขออนุโมทนาบุญที่สนใจทำบุญร่วมกับเราค่ะ

2020-03-15T00:44:45+07:00