ทำไมต้องบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

ทำไมต้องบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วผ่าน พวงหรีดสานบุญ by Carenation

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านตาของโรงพยาบาลทำให้มีผู้ป่วยเดินทางมารับบริการที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นจำนวนเฉลี่ยถึง 500 รายต่อวัน แม้ทางศูนย์จะมีจักษุแพทย์เฉพาะทางถึง 16 คน แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง 7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ทำให้ผู้ป่วยต้องรอคอยการรักษาที่ยาวนานและแออัดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยชะลอหรือแก้ไขไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้อย่างทันท่วงที ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นด้วยเงินบริจาคของประชาชนโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

แต่ปัจจุบันการก่อสร้างโรงพยาบาลต้องยุติลงชั่วคราว ด้วยขาดงบประมาณอีก 120 ล้านบาท ส่งผลให้ก่อสร้างได้เพียงโครงคอนกรีตขนาด 9 ชั้น และไม่สามารถดำเนินการต่อได้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี เงินจากพวงหรีดของท่านจึงได้เป็นส่วนหนึงเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดสร้างอาคารแล้วเสร็จโดยไวและบรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังไว้ของโรงพยาบาล

2020-03-15T00:50:22+07:00