มารู้จักมูลนิธิสุนัขในซอยกันนะคะ – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

มารู้จักมูลนิธิสุนัขในซอยกันนะคะ

มูลนิธิสุนัขในซอย ช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ไร้คนสนใจให้ได้รับการดูแลรักษา ปรับปรุงสวัสดิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากสัตว์จรจัด และยุติการทารุณกรรมต่อสัตว์อย่างสิ้นเชิง เรามาช่วยมูลนิธิโดยการซื้อพวงหรีดสานบุญ by Carenation กันนะคะ

2020-09-19T02:01:12+07:00