บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

บริจาคเพื่อช่วยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

เรามาช่วยให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพแนะแนวอาชีพตามความเหมาะสม แก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสผ่านพวงหรีดสานบุญ by Carenation กันนะคะ

2020-09-19T02:02:19+07:00