ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงาช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานปี 2562 – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงาช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานปี 2562

น้ำท่วมนอกจากจะพัดข้าวของบ้านเรือนให้เสียหาย ยังพัดพาชีวิตผู้ประสบภัยถึงจุดวิกฤติ แม้น้ำจะลด พื้นจะแห้ง นานนับเดือนแล้วก็ตาม แคร์เนชั่น จึงขอเป็นส่วนหนึงในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับเข้าสู่บ้านโดยไว

2019-10-20T14:29:16+07:00