สัมภาษณ์ คุณชมพู่ วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

สัมภาษณ์ คุณชมพู่ วรรณกนก เปาะอีแตดาโอะ ผู้ก่อตั้งกลุ่มลูกเหรียง

กลุ่มลูกเหรียงคือองค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการรุนแรงในสามชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งในปี 2545 เด็กทุกคนได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ เด็กหลายคนขาดทั้งพ่อและแม่ที่จะมาเลี้ยงดูหรือส่งเสียให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ บ้านลูกเหรียงจึงกลายเป็นแหล่งที่พึ่งของเด็กเหล่านี้ โดยมีเด็กกว่า 100 คนที่ได้รับการช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีเด็กที่เป็นจำนวนมากจึงมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พักจนกระทั่งค่าเล่าเรียน และก็เป็นองค์กรที่เด็กๆดูแลกันเอง ไม่มีความสามารถในการระดมทุน ทุกคนที่อยู่ในบ้านจึงค่อนข้างลำบาก มีหลายครั้งที่ไม่มีแม้กระทั่งค่าน้ำและไฟ แคร์เนชั่นจึงอยากที่จะเป็นส่วนหนึงในการช่วยเด็กเหล่านี้ให้มีอนาคตอย่างยั่งยืน เงินที่ทุกท่านเลือกที่จะให้เด็กๆคือการให้โอกาสเด็กได้เติบโต ได้เล่าเรียน เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้โอกาสเด็กๆ วันหนึงหนึ่งในเด็กเหล่านี้อาจเป็นคนที่นำความสงบสุขมาให้สามชายแดนภาคใต้ หรืออาจเป็นผู้นำประเทศของเราที่อยู่ในธรรม เพราะคำว่าโอกาสที่ท่านได้ให้เด็กในวันนี้

2019-10-20T14:28:03+07:00