บริจาคเพื่อช่วยกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ได้แล้วผ่านพวงหรีด สานบุญ by Carenation – Carenation
กลับสู่หน้าการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ

บริจาคเพื่อช่วยกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จุฬาฯ ได้แล้วผ่านพวงหรีด สานบุญ by Carenation

คนไทยกำลังจะมียารักษาโรคมะเร็งที่คิดค้นเองโดยคนไทย เพื่อคนไทย แต่เนื่องจากเป็นโปรเจคที่ใหญ่ ต้องระดมทุนจากหลายหน่วยงาน พวงหรีด สานบุญ by Carenation จึงขอเป็นส่วนเล็กๆหนึ่งที่เอาใจช่วยให้โครงการนี้สำเร็จ

2019-12-13T00:04:14+07:00