Carenation ร่วมกับ มูลนิธิบำบัดมะเร็งจุฬาฯ - Carenation

Carenation ได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อปรึกษาและประสานงานกับ รองศาสตราจารย์ นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ อ.ดร.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล เรื่องการบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายพวงหรีด Carenation ให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา ฯ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ค่ะ

2018-12-13T15:34:49+00:00