Carenation ออกรายการ BTimes - Carenation

Carenation มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ BTimes
ออกอากาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 12.20 – 12.35 น. ทางช่อง 3 Family หมายเลข 13
ดูย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=364696894146186

2019-06-20T03:08:30+07:00