ใครรักป่า ยกมือขึ้น - Carenation

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น โดยกลุ่มทำด้วยใจ เริ่มดำเนินโครงการเพื่อระดมทุนจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่าที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ แต่ทำงานภายใต้ความเสี่ยง 16,319 คน มาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 และในปี 2561 ที่ผ่านมาทางโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นได้ส่งมอบกรรมธรรม์ทั้งหมด 16,319 กรรมธรรม์ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

และเพื่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องใครรักป่ายกมือขึ้นยังคงดำเนินการต่อ เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่มีการปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือจากเดิมซื้อกรมธรรม์เป็นในลักษณะกองทุนแทนเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น

สั่งซื้อพวงหรีด
รู้จักมูลนิธิ
2019-06-04T01:27:05+00:00