ใครรักป่า ยกมือขึ้น – Carenation
ใครรักป่า ยกมือขึ้น2019-11-07T00:02:24+07:00

Project Description

ใครรักป่า ยกมือขึ้น

Rangers Fund

“ดูแลเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ โดยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต”

ชมรม “ทำด้วยใจ” ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

ประเทศไทยยังมีป่าสมบูรณ์อยู่ถึง 73 ล้านไร่ (22.18% ของประเทศ) ป่านี้เป็นบ้านอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าหายากนานาชนิดพันธุ์ เสือดำ เก้ง ไก่ป่า… เป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ท้องถิ่นที่อาจหาไม่ได้ที่ไหนในโลกอย่างเสือโคร่ง

ลองมาหยุดพักจากความวุ่นวายในเมืองสักครู่ แล้วหันมามองคนตัวเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่คอยเฝ้าระวัง ปกป้อง ศึกษา ดูแล “สมบัติที่แท้จริง” ของเราอยู่ เพราะกว่าเสือจะเป็นเสือ ต้นไม้ใบไม้จะมีรูปร่างหน้าตาและทำหน้าที่อย่างทุกวันนี้มีวิวัฒนาการมาเป็นล้านปีหากสูญไปแล้ว เงินทองมากมายแค่ไหนก็ทำได้แค่ซื้อเวลา

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้เรา แล้วใครกันเล่าพิทักษ์พวกเขาเหล่านี้?

ผู้พิทักษ์ป่าเป็นพนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการมีเงินเดือนเฉลี่ย 7,500-9,500 บาท นอกจากสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค สวัสดิการอื่นแทบไม่มี แต่ห้องทำงานของเขา คือป่าลึก ห่างความเจริญ และไกลเกินกว่าที่สาธารณูปโภคจะเข้าถึง พาหนะไปทำงาน คือ สองขาที่ขับเคลื่อนด้วยใจแกร่ง ความท้าทายในแต่ละวัน คือระยะทาง โรค สัตว์ป่า พราน หรือผู้ลักลอบกระทำความผิด จากปี 2557 ถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 42 คน บาดเจ็บ 49 คน