พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม – Carenation
กลับสู่หน้าข่าวสาร

พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม

พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม

พวงหรีดกระดาษ บริจาคเพื่อสังคม . Carenation กิจการเพื่อสังคมโดยคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืน โดยได้ออกแบบ "พวงหรีดกระดาษ" ที่ทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างงานในชุมชน และได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลอย่างโปร่งใส #Carenation #พวงหรีดกระดาษ #กิจการเพื่อสังคม #ข่าวโมโน29 #MONO29News #MONO29

โพสต์โดย Mono29 News - ข่าวโมโน29 เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019

Carenation กิจการเพื่อสังคมโดยคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดสังคมแห่งการให้อย่างยั่งยืน โดยได้ออกแบบ “พวงหรีดกระดาษ” ที่ทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างงานในชุมชน และได้บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลอย่างโปร่งใส

ที่มา: ข่าวโมโน29

2020-03-31T15:09:45+07:00