ล้อมวงคุย ดูแลโลก ดูแลชีวิต…ว่าด้วยเรื่องการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้ – Carenation
กลับสู่หน้าข่าวสาร

ล้อมวงคุย ดูแลโลก ดูแลชีวิต…ว่าด้วยเรื่องการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้

[Live] ล้อมวงคุย ดูแลโลก ดูแลชีวิต...ว่าด้วยเรื่องการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้ ร่วมสนทนา โดย พระทิพากร อริโย วัดจากแดง ชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์ (พ่อกุ๊ก) แห่งโครงการ Farm To You ภัทรจารีย์ นักสร้างสรรค์ (น้านิดผึ้งน้อย) สรณัญช์ ชูฉัตร Co founder Carenation วรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ Chula Zero Waste และ ประสาน อิงคนันท์ พิธีกร ในงานเสา(ร์)๕ ตลาดบุญ ตอน เป็นเกลอกับธรรมชาติ วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

โพสต์โดย กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ เมื่อ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019

ล้อมวงคุย ดูแลโลก ดูแลชีวิต…ว่าด้วยเรื่องการช่วยลดขยะให้กับโลกใบนี้

ร่วมสนทนาโดย พระทิพากร อริโย วัดจากแดง, ชุมพล พิพัฒน์เมฆินทร์ (พ่อกุ๊ก) แห่งโครงการ Farm To You, ภัทรจารีย์ นักสร้างสรรค์ (น้านิดผึ้งน้อย), สรณัญช์ ชูฉัตร Co founder Carenation, วรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ Chula Zero Waste และ ประสาน อิงคนันท์ พิธีกร

ที่มา: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

2020-03-31T15:05:17+07:00