Carenation ลงข่าว ผู้หญิงถึงผู้หญิง – Carenation
กลับสู่หน้าข่าวสาร

Carenation ลงข่าว ผู้หญิงถึงผู้หญิง

Carenation พวงหรีดที่มีหน้าตาคล้ายกับพวงหรีดดอกไม้สด แต่ทำจากกระดาษรีไซเคิลและกระดาษจากป่าปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% เมื่อลูกค้าสั่งหรีดกระดาษแล้ว จะมีการส่งต่อ 20-35 % ของราคาพวงหรีดเพื่อมอบให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆที่ลูกค้าเลือกได้ รวม 10 แห่ง และมีการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตรที่ออกโดยองค์กรการกุศลนั้นๆ ให้ลูกค้านำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ที่มา: ผู้หญิงถึงผู้หญิง

2019-10-20T16:46:35+07:00