“บิ๊ก ปริชญ์” ผุดโปรเจ็คต์ Carenation สังคมแห่งการให้ - Carenation