เกี่ยวกับเรา – Carenation
เกี่ยวกับเรา2020-02-18T01:31:03+07:00

เกี่ยวกับ Carenation

พวงหรีดกระดาษรีไซเคิล

พวงหรีด ‘แคร์เนชั่น’ ให้อะไรมากกว่าการอาลัยผู้ตาย เพราะนอกจากจะทำจากกระดาษรีไซเคิลล้วน ด้วยดีไซน์ทันสมัย ยังแบ่งรายได้บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ และสร้างงานให้กับคนในชุมชนย่านพัฒนาการไปพร้อมกัน #VoiceOnbeing #Carenation

โพสต์โดย Voice TV 21 เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019

พวงหรีด สานบุญ by Carenation นั้นเริ่มจากความคิดที่ว่าเราอยากให้พวงหรีดมีหน้าที่มากกว่าการให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสีย เราไม่อยากให้ประโยชน์หยุดอยู่แค่การร่วมแสดงความเสียใจที่วัด แต่อยากให้พวงหรีดนั้นส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้อีกมากมาย และเป็นสะพานบุญที่ผู้ส่งจะได้ทำบุญให้ผู้วายชนม์

ความคิดของเราเริ่มจากการที่คิดว่าปีๆหนึงประเทศไทยใช้พวงหรีดหลักหลายพันล้านบาท และดอกไม้ส่วนใหญ่นั้นต้องนำเข้าจากประเทศจีนหรือมาเลเซียเพราะประเทศไทยไม่ได้ปลูกเองเป็นหลัก นอกจากนั้นพวงหรีดส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีส่วนประกอบของโฟมซึ่งเป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม เราจึงคิดว่าถาเราสมารถทำพวงหรีดให้มีส่วนที่ช่วยสังคมจะเป็นประโยชน์มหาศาล ดังนั้นโปรเจคเล็กๆที่เรียกว่า พวงหรีด สานบุญ by Carenation จึงได้เกิดขึ้น

สานบุญสังคม เราต้องการเป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปร่งใสดังนั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ทำการบริจาคเองโดยตรง แต่กลับเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ดีและได้รับการยอมรับต่างๆโดยเราจะเป็นแค่ตัวกลางที่จะหาเงินให้กับมูลนิธินั้นๆ ดังนั้นทุกการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากองค์กรนั้นๆเพื่อยืนยันว่าเราได้บริจาคจริง ได้ทำบุญเพื่อให้ผู้วายชนม์จริง และมีการอัปเดทยอดการบริจาคที่ลูกค้าสามารถดูได้ทุกวันที่ www.care-nation.com

สานบุญสิ่งแวดล้อม เราเลือกใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลและป่าปลูกเท่านั้น นอกจากนั้นเราอยากคงความสวยงามของดอกไม้เพื่อเป็นการส่งความอาลัยอย่างเหมาะสม จึงได้พวงหรีดที่มีความคล้ายคลึงกับพวงหรีดดอกไม้จริงแต่มาจากกระดาษรีไซเคิล

สานบุญชุมชน เรามองเห็นว่าปัญหาสังคมไทยที่ยากต่อการแก้คือปัญหาของผู้ด้อยโอกาสและคนชราที่ไม่มีงานทำ เราจึงออกแบบพวงหรีดให้ประกอบได้ง่ายเพื่อให้คนชราและเด็กสามารถประกอบได้ เป็นการให้งานสำหรับคนว่างงานที่สามารถทำได้โดยง่าย พวงหรีดทุกพวงประกอบโดยคนในชุมชน ให้โอกาส ให้อาชีพ

พวกเราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอ Carenation พวงหรีดเพื่อสังคมที่ทำทุกอย่างแบบโปร่งใส การผลิตได้ช่วยให้งานให้เงินกับบุคคลที่ไร้ทางเลือก ตัวพวงหรีดเองก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดคือการส่งมอบเงินให้กับองค์กรการกุศลพร้อมมีใบอนุโมทนาบัตร เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึงให้ประเทศของเราดีขึ้น และขออนุโมทนาในการทำบุญที่ท่านได้ทำกับเรา

Carenation คือการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำอะไรเพื่อตอบแทนสังคมโดยใช้เทคโนโลยีและการออกแบบเข้าช่วยเราใช้เวลาออกแบบและพัฒนาคอนเซ็บในการช่วยสังคมและรูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมปีจนได้พวงหรีดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังได้ช่วยหาเงินเข้ามูลนิธิต่างๆอย่างโปร่งใส

ความคิดของเราเริ่มจากการที่เห็นโครงการก้าวคนละก้าวของ พี่ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และคิดว่าเราก็น่าจะใช้ความสามารถที่เรามีช่วยเหลือสังคมบ้างจึงมองไปที่สิ่งรอบตัว พยายามหาสิ่งที่เราใช้เป็นประจำและสามารถปรับให้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ได้จากการเอาหลายผลิตภัณฑ์มาถกกันทุกคนเห็นพร้อมกันว่าพวงหรีดเป็นสิ่งที่ใช้ไม่กี่วันแล้วทิ้งเสียดายทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสูญไป ปีๆหนึงประเทศไทยใช้พวงหรีดหลักหลายพันล้านบาทเราจึงคิดว่าถ้าเอาส่วนหนึงมาช่วยสังคมจะเป็นประโยชน์มหาศาล ดังนั้นโปรเจคเล็กๆที่เรียกว่า Carenation จึงได้เกิดขึ้น

โจทย์แรกที่เราต้องตอบคือการช่วยเหลือสังคม เราต้องการเป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปร่งใสดังนั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ทำการบริจาคเองโดยตรง แต่กลับเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ดีและได้รับการยอมรับต่างๆโดยเราจะเป็นแค่ตัวกลางที่จะหาเงินให้กับมูลนิธินั้นๆ ดังนั้นทุกการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากองค์กรนั้นๆเพื่อยืนยันว่าเราได้บริจาคจริง ได้ทำบุญเพื่อให้ผู้วายชนม์จริง

โจทย์ต่อไปคือการที่เราอยากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบมีความพิเศษคือเราเลือกใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลและป่าปลูกเท่านั้นนอกจากนั้นเราอยากคงความสวยงามของดอกไม้เพื่อเป็นการส่งความอาลัยอย่างเหมาะสม จึงได้พวงหรีดที่มีความคล้ายคลึงกับพวงหรีดดอกไม้จริงแต่มาจากกระดาษรีไซเคิล แต่เรายังพัฒนาการออกแบบให้ขึ้นไปอีกขั้น เพราะเรามองเห็นว่าปัญหาสังคมไทยที่ยากต่อการแก้คือปัญหาของผู้ด้อยโอกาสและคนชราที่ไม่มีงานทำ เราจึงปรับการออกแบบให้ประกอบได้ง่ายเพื่อให้คนชราและเด็กสามารถประกอบได้ เป็นการให้งานสำหรับคนว่างงานที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยส่วนนี้เราก็ได้ประสานงานกับองค์กรต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสและคนชราอย่างแท้จริง

พวกเราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอ Carenation พวงหรีดเพื่อสังคมที่ทำทุกอย่างแบบโปร่งใส การผลิตได้ช่วยให้งานให้เงินกับบุคคลที่ไร้ทางเลือก ตัวพวงหรีดเองก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดคือการส่งมอบเงินให้กับองค์กรการกุศลพร้อมมีใบอนุโมทนาบัตร เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึงให้ประเทศของเราดีขึ้น และขออนุโมทนาในการทำบุญที่ท่านได้ทำกับเรา

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ให้โอกาส ให้อาชีพ

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนในชุมชน เป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ (การบริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถใช้หักภาษีได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

ต่างจากพัดลม,ผ้าห่ม หรือต้นไม้ ที่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพที่ต้องนำไปบริจาคหรือปลูกต่อ พวงหรีดจาก CARENATION ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับ       ผู้วายชนม์

ให้โอกาส ให้อาชีพ

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนในชุมชน เป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ (การบริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถใช้หักภาษีได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

ต่างจากพัดลม,ผ้าห่ม หรือต้นไม้ ที่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพที่ต้องนำไปบริจาคหรือปลูกต่อ พวงหรีดจาก CARENATION ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล