พวงหรีดน้ำเงินคราม - Carenation

พวงหรีดน้ำเงินคราม

฿2,000.00

ตัวอย่างข้อความที่แสดงบนพวงหรีด
*หมายเหตุ เป็นเพียงภาพแสดงตัวอย่างป้ายเท่านั้น ชิ้นงานจริงตัวอักษรจะถูกจัดวางอย่างสวยงาม

ข้อมูลที่พิมพ์บนพวงหรีด

*โลโก้จะถูกจัดวางลงในป้ายจริง

สถานที่จัดส่งพวงหรีด

คำอธิบายใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

- Carenation บริจาคเงิน 20%-35% ของราคาพวงหรีดเข้าองค์กรการกุศลที่ท่านเลือกในนามท่านที่ท่านระบุ ดังนั้นใบกำกับภาษี (บิลVAT) จะเป็นใบที่ออกจากทาง Carenation จำนวนเต็มยอด แต่ใบเสร็จรับเงินจะมี 2 ใบ คือ
1. ใบเสร็จรับเงินจาก Carenation ตามราคาพวงหรีดหักยอดบริจาค
2. ใบเสร็จการบริจาคจากมูลนิธิที่ท่านเลือกสำหรับใช้ในการลดหย่อนภาษี
- ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิและบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมกัน ยกเว้น โดยความรวดเร็วในการส่งจะขึ้นกับความเร็วในการออกใบเสร็จจากมูลนิธินั้นๆ

- ยอดบริจาคของมูลนิธิกระจกเงา, กลุ่มลูกเหรียง, ใครรักป่ายกมือขึ้น, มูลนิธิปราถนาดี, และเทใจดอทคอม เป็นการบริจาคผ่าน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้นใบเสร็จจึงได้ออกจากมูลนิธิฯแทนที่จะเป็นชื่อองค์กรนั้นๆ
- การบริจาคให้กองทุนมะเร็งจุฬาฯ และมูลนิธิรามาธิบดีฯ สามารถนำยอดบริจาคไปหักภาษีได้สูงสุด 2 เท่า และเนื่องจาก เราใช้ระบบ e-donation ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลเลขบัตรประชาชน และ email ของลูกค้า
- มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา โดยพระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล ยังไม่เข้าเกณฑ์ในการลดหย่อน ภาษีของกรมสรรพากร จึงไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

- หากมีความผิดพลาดในการจัดส่งด้วยประการใดก็ตามเรายินดีคืนเงินให้ 100% หรือจะจัดส่งพวงหรีด พวงใหม่ให้ภายในวันถัดไป

หมวดหมู่: