เกี่ยวกับ Carenation – Carenation

เกี่ยวกับ Carenation

เกี่ยวกับ Carenation

Carenation คือการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะทำอะไรเพื่อตอบแทนสังคมโดยใช้เทคโนโลยีและการออกแบบเข้าช่วยเราใช้เวลาออกแบบและพัฒนาคอนเซ็บในการช่วยสังคมและรูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมปีจนได้พวงหรีดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังได้ช่วยหาเงินเข้ามูลนิธิต่างๆอย่างโปร่งใส
ความคิดของเราเริ่มจากการที่เห็นโครงการก้าวคนละก้าวของ พี่ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และคิดว่าเราก็น่าจะใช้ความสามารถที่เรามีช่วยเหลือสังคมบ้างจึงมองไปที่สิ่งรอบตัว พยายามหาสิ่งที่เราใช้เป็นประจำและสามารถปรับให้มีส่วนที่เป็นประโยชน์ได้จากการเอาหลายผลิตภัณฑ์มาถกกันทุกคนเห็นพร้อมกันว่าพวงหรีดเป็นสิ่งที่ใช้ไม่กี่วันแล้วทิ้งเสียดายทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องสูญไป ปีๆหนึงประเทศไทยใช้พวงหรีดหลักหลายพันล้านบาทเราจึงคิดว่าถ้าเอาส่วนหนึงมาช่วยสังคมจะเป็นประโยชน์มหาศาล ดังนั้นโปรเจคเล็กๆที่เรียกว่า Carenation จึงได้เกิดขึ้น
โจทย์แรกที่เราต้องตอบคือการช่วยเหลือสังคม เราต้องการเป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปร่งใสดังนั้นเราจึงเลือกที่จะไม่ทำการบริจาคเองโดยตรง แต่กลับเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ดีและได้รับการยอมรับต่างๆโดยเราจะเป็นแค่ตัวกลางที่จะหาเงินให้กับมูลนิธินั้นๆ ดังนั้นทุกการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากองค์กรนั้นๆเพื่อยืนยันว่าเราได้บริจาคจริง ได้ทำบุญเพื่อให้ผู้วายชนม์จริง
โจทย์ต่อไปคือการที่เราอยากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบมีความพิเศษคือเราเลือกใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลและป่าปลูกเท่านั้นนอกจากนั้นเราอยากคงความสวยงามของดอกไม้เพื่อเป็นการส่งความอาลัยอย่างเหมาะสม จึงได้พวงหรีดที่มีความคล้ายคลึงกับพวงหรีดดอกไม้จริงแต่มาจากกระดาษรีไซเคิล แต่เรายังพัฒนาการออกแบบให้ขึ้นไปอีกขั้น เพราะเรามองเห็นว่าปัญหาสังคมไทยที่ยากต่อการแก้คือปัญหาของผู้ด้อยโอกาสและคนชราที่ไม่มีงานทำ เราจึงปรับการออกแบบให้ประกอบได้ง่ายเพื่อให้คนชราและเด็กสามารถประกอบได้ เป็นการให้งานสำหรับคนว่างงานที่สามารถทำได้โดยง่าย โดยส่วนนี้เราก็ได้ประสานงานกับองค์กรต่างๆเพื่อให้เข้าถึงผู้ด้อยโอกาสและคนชราอย่างแท้จริง
พวกเราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอ Carenation พวงหรีดเพื่อสังคมที่ทำทุกอย่างแบบโปร่งใส การผลิตได้ช่วยให้งานให้เงินกับบุคคลที่ไร้ทางเลือก ตัวพวงหรีดเองก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และท้ายที่สุดคือการส่งมอบเงินให้กับองค์กรการกุศลพร้อมมีใบอนุโมทนาบัตร เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึงให้ประเทศของเราดีขึ้น และขออนุโมทนาในการทำบุญที่ท่านได้ทำกับเรา

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์

ให้โอกาส ให้อาชีพ

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ (การบริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถใช้หักภาษีได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

ต่างจากพัดลม,ผ้าห่ม หรือต้นไม้ ที่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพที่ต้องนำไปบริจาคหรือปลูกต่อ พวงหรีดจาก CARENATION ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ

ทุกการสั่งซื้อคือการส่งบุญส่งความดีให้กับ       ผู้วายชนม์

ให้โอกาส ให้อาชีพ

พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้อาชีพและให้โอกาส

โปร่งใส

บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง

ลดหย่อนภาษี

การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ (การบริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถใช้หักภาษีได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น

ลดภาระการจัดการ

ต่างจากพัดลม,ผ้าห่ม หรือต้นไม้ ที่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพที่ต้องนำไปบริจาคหรือปลูกต่อ พวงหรีดจาก CARENATION ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล
2018-12-13T15:29:52+07:00